skip to main content

Concept information

voorkeursterm

Richtlijn 2003/54/EG Artikel 2  

Type

  • collectie

definitie

  • Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van Richtlijn 96/92/EG - Verklaringen met betrekking tot ontmantelings- en afvalbeheeractiviteiten.

Bron

  • Richtlijn 2003/54/EG Artikel 2

URI

https://definities.geostandaarden.nl/id/begrippenkader/VIVET#skosCollection_146abb2c

Download dit concept: