skip to main content

Concept information

Object > Fysiek object > Energiedrager

voorkeursterm

Energiedrager  

definitie

  • Energiedragers zijn stoffen zoals steenkool, aardgas en aardolie, waaruit bij verbranding energie vrijkomt. Andere energiedragers zijn elektriciteit en warmte. Het verkrijgen van energiedragers uit de natuur heet winning. Het omzetten van de ene energiedrager in een andere bruikbare vorm heet productie. Primaire energiedragers zijn energiedragers die in de natuur voorkomen en beschikbaar komen door winning, zoals steenkool, ruwe aardolie, aardgas, biomassa en afval. Bij kernenergie telt de warmte die vrijkomt uit kernsplijting als de gewonnen energie. Windenergie wordt gezien als een aparte primaire energiedrager welke na de winning met een rendement van 100 procent wordt omgezet in elektriciteit. Secundaire energiedragers, zoals motorbrandstoffen, elektriciteit en warm water, zijn energiedragers die door omzetting uit primaire energiedragers worden verkregen. Motorbrandstoffen worden in aardolieraffinaderijen vervaardigd uit ruwe aardolie; elektriciteit wordt in een elektriciteitscentrale opgewekt, bijvoorbeeld door verbranding van aardgas of steenkool.

heeft bovenliggend begrip

heeft onderliggend begrip

Bron

  • https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/nederlandse-energiehuishouding--neh--/de-nederlandse-energiehuishouding

URI

https://begrippen.geostandaarden.nl/energie/nl/page/c_1fb13a2a

Download dit concept:

RDF/XML TURTLE JSON-LD Gemaakt 01-01-2021, Gewijzigd 02-04-2021