skip to main content

Concept information

voorkeursterm

voertUit  

definitie

  • Verwijzing naar de EVActiviteit die op de locatie wordt verricht.

alternatieve term

  • voertUit (LocatieEVActiviteit)

URI

http://definities.geostandaarden.nl/imev/id/concept/LocatieEVActiviteit/voertUit

Download dit concept: